" />

💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💡รางวัลกิจกรรม เทิร์นอเวอร์ วันที่ 01 พ.ย. - 15 พ.ย.  2566💡

 
ลำดับ ยูสเซอร์ ชื่อ เทิร์นโอเวอร์ เงินรางวัล
1 bdbf109517 พนิดา 7,025,364 7,000 บาท
2 bdbf109663 Supattra 6,075,236 4,000 บาท
3 bdbf109706 ธนิดา 4,048,953 2,000 บาท
4 bdbf109719 maliwan 4,005,983 1,000 บาท
5 bdbf109786 สุนิสา 4,000,325 500 บาท
6 bdbf109895 สุรศักดิ์ 3,937,801 200 บาท
7 bdbf110588 ธนายุทธ 1,856,234 200 บาท
8 bdbf110856 วิทวัส 3,125,900 200 บาท
9 bdbf110932 กชมน 3,002,593 200 บาท
10 bdbf111259 ชนัศชัย 2,430,289 200 บาท
11 bdbf115558 มาธิตา 2,100,328 200 บาท
12 bdbf115576 สุวรรณ 2,034,890 200 บาท
13 bdbf113399 จงใจ 2,000,236 200 บาท
14 bdbf110828 ชลธิดา 1,905,006 200 บาท
15 bdbf103219 สุรชัย 1,789,340 200 บาท
16 bdbf109522 เจนรินทร์ 1,700,310 200 บาท
17 bdbf103140 เปรมมิกา 1,609,000 200 บาท
18 bdbf109523 วรวุฒิ 1,599,320 200 บาท
19 bdbf109524 อรดี 1,509,001 200 บาท
20 bdbf104094 ปณธร 1,502,419 200 บาท
21 bdbf103994 ดวงเนตร 1,085,001 200 บาท
22 bdbf110563 กาญจนาง 361,066 200 บาท
23 bdbf102495 ดวงจันทร์ 360,439 200 บาท
24 bdbf109960 ซูรีนา 316,763 200 บาท
25 bdbf103571 ทาดา 293,804 200 บาท
26 bdbf106801 สุนิตา 229,660 100 บาท
27 bdbf112016 อัศนกฤช 201,405 100 บาท
28 bdbf102289 กฤติญา 196,664 100 บาท
29 bdbf110112 ศิริวรรณ 185,629 100 บาท
30 bdbf102182 จิรัสยา 181,538 100 บาท
31 bdbf115979 สุพัสตรา 165,562 100 บาท
32 bdbf103893 วิโรจน์ 163,932 100 บาท
33 bdbf112443 สำรอง 152,665 100 บาท
34 bdbf111932 ฉัตรชัย 144,217 100 บาท
35 bdbf109592 กิตติศักดิ์ 135,170 100 บาท
36 bdbf104959 ศรายุทธ 130,859 100 บาท
37 bdbf108326 บุญธรรม 124,600 100 บาท
38 bdbf102369 สำพาน 122,086 100 บาท
39 bdbf110756 ดวงกมล 121,207 100 บาท
40 bdbf104691 พชร 119,557 100 บาท
status: err: